Deyimlerimiz

Açlıktan imanı gevremek Çok acıkmak
Ağdınmak Eşeğin yere yatıp yuvarlanması.
Ağzında gavut basılı olmak Dediklerinden bir şey anlaşılmayanlara söylenir.
Ahır Görmek Hayvanların yem ve suyunu vermek
Alabacak Münafık
Alabağırsağını bilmek Çok iyi tanımak.
Alın çatından vurmak Alnının ortasından vurmak
Ameli Gitmek İshal olmak
Barıya gelmek Besili hale gelmek.
Başını evşürmek Evlendirmek
Beketmek Kapatmak
Bosdan gorkuluğu gibi dikelmek Ekip halinde çalışırken birisinin hiçbir iş yapmadan diğerlerinin yanında durmasında kullanılır.
Böğelek dutmak Kelebek türü asalak bir böceğin hayvanın kanını emmek amacıyla ısırması sonucu, hayvanın acıdan dolayı gelişigüzel sağa-sola koşması
Böğrü sıkışmak Daralmak, nefes alamamak
Bürülemek Üzerini örtmek (Genelde yoğurt yapımında yoğurt yapılan kabın üzerini örtmek anlamında)
Cemaaddan ırak Sözüm bu meclisten dışarı anlamında
Cıplanmak Soyunmak.
Cimbitlemek Çimdiklemek.
Cozutmak Tadını kaçırmak, su koyvermek
Çalıkakıcı Ortalık karıştıran
Çekişmek Karşılıklı olarak bağırarak kavga etmek (ÖRNEK; Ayşe ile Fatma çekişmişler)
Çemkirmek Bağırarak, haykırarak konuşmak
Çıbartmak Dövmek.
Çitmelemek Çifte atmak.
Çimmek Yüzmek, banyo yapmak.
Çömmek Çömelmek
Dam Kürümek Dama yağan karları temizlemek
Didişmek El kol hareketleri ile birbirini taciz etmek. (ÖRNEK; Oturun oturduğunuz yerde, didişip durmayın)
Dilkinin bakır sıçdığı yer Pek uğrak olmayan, ücra ıssız yer
Dinmek Yorulmak
Direzilemek Zorlamak
Doğcaya garmak Zaturre olmak.
Döşşeği güldürmek Küçük çocukların yatağını ıslatması.
Ekmeği bekmeze denk gelmek İşi yolunda gitmek
Eletmek İletmek, yerine ulaştırmak
Embelliği yoka olmak Hiçbir şeyi kabul etmemek, Eleştiri kabul etmeme.
Eneği çitirmek Çok kazanmak
Erez Ekmeği Yemek Zayıf çelimsiz kişilere söylenir. (Erez Ekmeği mi yedin?)
Eşşeği erkek olmak Her zaman kendi dediğini kabul ettirmek, aşırı inatçı olmak
Evtiklenmek Oyalanmak.
Evüşmek Birleşememek , tutmamak (ÖRNEK; Soğuktan elim evüşmeyverdi)
Gaçılmak Kenara çekilmek
Gapışdırmak Yumruk atmak.
Garın Börtlemek İşkembeyi temizlemek
Gasalmak Övünmek, hava atmak
Genzine gaçmak Boğazına kaçmak
Gıcımık dutmak Yerinde duramamak.
Gır ilanı gibi dolanıp durmak Amaçsızca gelişigüzel avare avare dolanmak.
Gırlanmak Etrafını dolaşmak
Gıvramak Acele etmek (Hadi Gıvrayıverin. )
Gıvranmak Kıvranmak
Goğlaşmak Dedikodu yapmak
Govlamak Lafı, sözü hakkında konuşulana iletmek.
Goyvermek Bırakmak.
Gökgörmedik Sonradan görme.
Gönenmek Bolluğa, rahata kavuşmak
Gubarmak Kümes hayvanlarının tüylerini kabartması.
Gunlacı Gebe (hayvanlar için kullanılır)
Güyeği düzmek Bir gelenek olup, damadın hazırlanmasıdır.
Güz bülücü Bakımsız, hastalıklı gibi duran
Hapamlamak Avuçlamak, kapmak
Havas Olmak Özlemek
Hebiçmek Annenin çocuğunu sırtına alarak götürmesi
Hergele, sığır veya Davar Önüne Gitmek Akşamüzeri otlamadan dönen hayvanların köy içine dağılmaya başladığı yerde hayvan sahiplerinin hayvanlarını karşılaması.
Hıdıkmak 1-) Kin beslemek, 2-) Alışkanlık yapmak.
Hömermek Karşı çıkmak
Höykürmek Haykırmak, bağırmak
İğdiş Etmek Büyük ve küçükbaş hayvanları hadım etmek
İkiyarcılık Taraf tutma, hizipçilik
İliştirmek Soğuk yada kaynar suyu ılıklaştırmak.
İmikdirmek Biriktirmek.
Kakışmak İddialaşmak
Kediyi keş derisine bağlamak Emaneti emin olmayan kişiye teslim etmek
Kelle Ütmek Kesilmiş hayvanın kafasında bulunan kılların ateşte yakılarak temizlenmesi
Kinli camız gibi bakmak Çok kızgın olarak bakmak.
Kipir kipir Çok gevrek.
Kösülmek Sırt üstü yatmak, uzanmak.
Küsüklemek Kilitlemek.
Malağını sarkıtmak Morali bozulmak
Mamırdanmak Hoşnut olunmayan durumda kendi kendine söylenmek
Mel mel bakmak Garip garip bakmak
Mıhsıçtı Cimri
Mırığı yıkgın olmak Canı sıkılmış
Murayı Zihniyeti bozuk.
Ne hüvrü Ne çabuk?
Nencacık Ne kadar az.
Ödü sıdmak Korkmak
Öğümek Kusmak için ses çıkarmak
Ölçüm olmasın Şahit olunan talihsiz bir olayı anlatırken orada bulunanlara olayı tarif etme şekli (ÖRNEK; Kolu kırılmış birisinin kolunun neresinden kırıldığı göstermeden önce söylenir ; “Ölçüm olmasın tam şurdan kökünden gırılmış”. )
Ölü gaçmak Toprağın işleme tavının gitmesi
Önmek Gözetlemek
Övcelemek El içinde sıkarak ufalamak, gezdirmek.
Papaz gibi Çok büyük
Samırdanmak Kendi kendine söylenip durmak.
Sap vurmak Biçilmiş ekinin römorka yüklenmesi.
Sefleşmek Sıklaşmak
Selâmı sabahı kesmek Hal hatır sormaz olmak
Sermayesi Gozan Dağı Ucuza kapatılan, kelepir
Sıtmaya dutulmak Aşırı şekilde titremek
Sümeşik Uyuşuk.
Şeytan gulağına gurşun Aman nazar değmesin
Şeytana pabuç çıkartmak Çok kurnaz olmak
Şivşiklemek Kışkırtmak.
Tebelleş olmak Çatmak.
Tombaz kılmak Takla atmak.
Ununu eleyip, eleğini asmış olmak Tüm işini tamamlamış olmak.
Ucutmak Soğutmak, korkutmak
Utaşmak Birine yetişmek.
Uylamak Tebelleş olmak, çatmak.
Ümüğüne durmak Boğazında kalmak
Ümüğünü sıkmak Boğazını sıkmak
Ütmek 1-Oyunda kazanmak 2-Yakarak temizlemek
Vizziklemek Atı veya eşşeği mahmuzlamak.
Vurulmak Birine âşık olmak.
Yazmak Sermek
Yenişmek Güreşmek
Yenişmek Güreşmek.
Yuvmak 1)Yıkamak, 2) Yuvak ile damı sıkıştırmak
Yüğürmek Boğaya çekmek.
Zebella gibi olmak Çok uzun boylu
Zınarmak Direnmek, inat etmek.
Zıypmak Karda kaymak