Beddualarımız

Adın ellere gala : Erkenden ölesin
Afadı semen yakın gele : Tez zamanda afetlere uğrayasın
Afatlara oğrayasıca : Afetlere uğrayasın
Allah alasıca : Ölesice
Başına benden böyük daş düşe
Benden beter ol
Boynun boğazının altında gala
Boynun burkula
Boynuna allar dolanmaya : Evlenmeden ölesin
Boyun devrile
Bozdapılarda kalasın
Çektiğin damarlar guruya
Dabanın güne gele
Doğmaya, dürmeye eresice
Domuz mezerlerinden sesin gele emi
Eceller öğüne gelesin
Ekmeğini itler, yakasını bitler yeyesice
Er er gezesice
Ermanı doğurduğu
Ermanı sıpası
Gara gara yere gitde makmaranın köküne git
Gıynığın gırk parça ola
Gözel boyları tahtalara gelesice
Gedişin olada dönüşün olmaya
Hort hort hortlayasın
İki yakası bir araya gelmeyesice
İnim inim inleyesinde sabahlara şişesin
Körolasıca
Tacın telliğin gala
Teneşirlere gelesice
Ulum ulum uluyasın
Yağlı gurşunlar öğüne gelesice
Yakışığın guruya
Yatağı uzun, yorganı gısa olasıca
Yenirceler yeyesice
Dermansız dertlere uğrayasıca
Zıkkımın kökünü ye