Atasözlerimiz

Acı gelen yazdan, kendi başına gezen kızdan kork korkabilirsen.
Aç köpek fırın duvarı deler.
Al elmaya taş atan çok olur.
Aptala ağalık vermişler, gitmiş babasını kesmiş.
Ateşe yakın olan ısınır.
Avradın dolaşığı, sabaha kor bulaşığı.

Besle tanayı, bulsun anayı.
Bir ata dokuz evlada bakar da, dokuz evlat bir ataya bakamaz.
Baba bir bağ vermiş de, oğlu cingili vermemiş.

Civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş.
Çatal kazık yere geçmez.
Çıktı Gırkı, getti Gorku.

Dirgeni yiyen sıpa, bir daha yanaşmaz o sapa.
Düğen öküzünün ağzı bağlanmaz.
El atına binen çabuk ener.
El ayranı yürek soğutmaz.
Elden gelen öğün olmaz, O da vaktinde bulunmaz.
Elinile ver, ayağın ile iste.
Erkek koç bere götürmez.
Eyi söyle geline, galdık oğlan eline.

Gelin ata binmiş, Ya nasip denmiş.
Gök geçiyi karşıdan gören içi dolu yağ sanır.
Gönülsüz yenen aş; ya karın ağrıtır, ya baş.

Harman yel ile, düğün el ile olur.
Hızlı giden atın, (.)oku seyrek düşer.

Keller yağırlar, birbirini ağırlar.
Kork Ebrulun beşinden; Öküzü ayırır eşinden.
Köpeği öldürene sürütürler.
Küçük köyün köpeği keskin olur.

Nerde dirlik, orda birlik.
Nerde çokluk, orda (.)okluk.

Oğlan anasını, inek danasını bilir.
Olacak olan oğlak, (.)okundan belli olur.

Saç sefadan, tırnak cefadan büyür.
Sarımsağı gelin etmişler… Kırk gün kokusu çıkmamış.
Sel gider, kum kalır.

Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur.
Tat kızın dilinden anası anlar.

Yavuz hırsız, ev sahibini suçlar.
Yavuz it yalını ne yer, ne yedirir.
Zenginin horozu bile yumurtlar.