Tek Kabak

Yaz günlerinde ve alaca karanlıkta oynanan bir oyundur. İki grup oluşturulur. Grupların eşit sayıda ve denk güçte olmasına dikkat edilir. Gruplardan biri “ebe” seçilir. Ebe grup, seçilen noktada belirli bir süre beklemeye koyulur. Bu esnada diğer grup oradan uzaklaşır. Ebe grup kaçan grup üyelerinden bir tanesi yakalayıp elini başına dokunarak “tek kabak” diye bağırır. Bu işlem gerçekleşirse ebelik diğer gruba geçer.

Kaçılacak ve saklanılacak alan oyun öncesinden kararlaştırılır ki bu alan bazen 2-3 km olabilir.