Gömmeli Met

Çelik çomak oyununa benzer olup farkı cezalı olmasıdır. Tüm oyuncular bir daire şeklinde dizilir. Ebe dairenin ortasından çeliği (Met’i) oyunculara atar. Oyuncular karşıdan gelen çeliğe çomağı vurarak en uzak mesafeye atmaya çalışır. Uzaklaşan çeliği ebe getirir. Ebe çeliği getirinceye kadar onun yeri çomakla kazılır. Oyun bu şekilde uzun süre oynanmaya devam edilir.

Oyunun önceden belirlenen süresi tamamlanınca herkesin kazılan çukurunun derinliği ölçülür. En derin kimin çukuru kazılmışsa o kişi, her türlü malzeme kullanılarak dizlerine kadar gömülür ve kişi bu şekilde cezalandırılmış olur.