Gıcı (Nanaç-Bibiç)

Sonsuz sayıda oyuncunun katılabildiği oyunun alıp kaçmalı ve basıp alıp kaçmalı olmak üzere iki türü vardır.

Bitiş çizgisinin gerisindeki oyuncular ile bitiş çizgisinden 4-5 metre uzaklıkta sabit bir taş üzerine konan oval şekilli yumurta büyüklüğündeki başka bir taşın (gıcı) 2 metre kadar kenarında bekleyen ebe olmak üzere iki oyuncu figürü vardır. Bitiş çizgisi gerisinde bekleyen oyuncular ellerindeki oval şekilli taşla (enek), sırayla gıcı’ya atış yaparlar.

Alıp kaçmalı gıcı: Oyunculardan birisi gıcı’yı vurduğu anda ebe, gıcı’yı tekrar eski yerine koymak için mücadele ederken; atış yapan oyuncular da eneklerini alıp tekrar bitiş çizgisini geçmek zorundadır. Ebe gıcı’yı yerine ulaştırdıktan sonra bitiş çizgisini henüz geçememiş oyunculardan birisine temas ederse, oyunun yeni ebesi o oyuncu olur.

Basıp alıp kaçmalı gıcı: Alıp kaçmalı gıcı’dan tek farkı, ebe gıcı’yı yerine ulaştırmadan önce, atış yapan oyuncular eneklerine ulaşıp ayaklarıyla basmış olmalı ki bitiş çizgisi gerisindeki oyuncular gıcı’yı tekrar vurana kadar bu oyuncular buradan ayrılamazlar. Gıcı tekrar vurulduğunda bu oyuncular bir an önce bitiş çizgisini geçmeye çalışırlar.