Cıncırık

Eski zamanlarda özellikle yaylada yapılan bu oyuncak serbest salınımlı bir tahterevalli türüdür. Bir buçuk-iki metre uzunlukta ve uygun kalınlıktaki bir sırığın yukarı kalacak kısmı usülüne uygun şekilde sivriltilerek yere sabitlenir. Dayanıklı olmasından dolayı bu direk için ardıç ağacı tercih edilir. Daha sonra 4-6 metre uzunlukta ve uygun çaptaki bir sırığın denge merkezine bir çukur açılır ve bu kısım yere sabitlenen direğin sivri kısmına yerleştirilir. Uzun sırığın köknar ağacından olması tercih edilir. Uzun sırığın her iki tarafına insanlar tutunarak cıncırığı döndürmeye başlarlar. Yaşlısından çocuğa kadar herkes bu oyuna dahil olur.

Dönüş esnasında cıncırığın ses çıkartmasını sağlamak için yere sabitlenen direğin sivri kısmına bol miktarda odun kömürü sürülür.