Doğum

Yeni doğmuş bir bebeğe öncelikle kız olursa oğlanın anasının ismi, erkekse babasının ismi konulur. Kulağına ezan okunur. Doğumu duyan eş dost çocuğa hediye getirir. Bu hediyeler para, altın veya giyecek türündendir.

Çocuğun doğumuna müteakip uygun bir zamanda Allah’a şükür mahiyetinde bir kurban kesilerek çocuk tıraş edilir ve saçının ağırlığınca altın veya gümüş nisabı para ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Çocuğun ilk dişi çıktığında yöresel adıyla diş bulguru pişirilir. Bu bulgura eş dost icabet eder ve hediyeler getirilir.