Köyümüzün Nüfusu

Eskilerden-3

Köyümüze ait son 50 yıllık nüfus find-bride bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablodan anlaşılacağı üzere köyümüzde elli yıl önce her hanede 5-7 kişi yaşamaktayken günümüzde hane başı neredeyse 1 kişi düşmektedir. Bu durumun en büyük sebebi “göç” olarak https://find-bride-comments.blogspot.com/ görülmektedir.

Yıllar Toplam Erkek Kadın
2014 48  –
2013 53  –
2012 48 23 25
2011 49 23 26
2010 52 23 29
2009 56 26 30
2008 66 30 36
2007 63 28 35
2000 76 32 44
1990 93 38 55
1985 126 52 74
1980 133 61 72
1975 158 79 79
1970 205 101 104
1965 210 98 112