Akkise

Akkise

Bizans döneminden kalma Ak Kilise nedeniyle Akkilise olarak anıldığı ve halk dilinde bu kelimenin zamanla Akkise’ye dönüştüğü rivayet edilmektedir. Akkilise olarak bahsi geçen kilise, kasabanın güneydoğusunda bulunan Kise Çalı adı verilen bir dağda bulunmaktadır. Bölgede zaman içerisinde tarihi kalıntılara rastlamaktadır. Şu an sit alanı olduğundan dolayı bölge denetim altında bulunmaktadır.

Akkise’nin Kuzeybatısında Mallı Kaya adındaki mevkide birçok mağara bulunmaktadır. Söz konusu yerde de bir medeniyetin varlığından bahsedilmektedir. Batısında, tarihi bir kent olarak anılan Yaka köyü bulunmaktadır. Bu köyde tarihi açıdan zengindir. Koruda Mehmet Dede Türbesi bulunmaktadır. Han Alanı, her yıl düzenlenen şenliklerle insanlara neşe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Akkise, Konya il merkezine 80 km ve Ahırlı ilçe merkezine 16 km uzaklıktadır. 1956 tarihinde belde olmuştur. Taşeli yöresinin en eski türk yerleşim birimidir. 1238 tarihli camisi bu durumun en önemli delili olarak görülmektedir. Antik çağda Likaonya ülkesinde Gorgorômeis aşireti kalesi idi.

Halk genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Suğla arazisi bölgenin en büyük tarım arazisidir. Şeker pancarı, buğday,arpa,nohut ve elma gibi ürünler önde gelen tarımsal ürünleridir.

Her yıl mayıs ve haziran ayında geleneksel bahar şenlikleri yapılır. Büyük bir katılımın olduğu şenliklerde çeşitli görsel ve yöresel eğlenceler düzenlenir.

Nüfus Bilgileri:

Yıllar Toplam Erkek Kadın
2014 2.557
2013 2.611
2012 2.709 1.320 1.389
2011 2.823 1.390 1.433
2010 2.955 1.451 1.504
2009 3.125 1.522 1.603
2008 3.286 1.592 1.694
2007 3.481 1.659 1.822
2000 6.636 3.439 3.197
1990 4.691 2.365 2.326
1985 4.723 2.389 2.334
1980 4.383 2.140 2.243
1975 4.634 2.345 2.289
1970 3.875 1.949 1.926
1965 3.639 1.814 1.825